1398/01/18
13:56


مسئول دبیرخانه کانون های مساجد فارس بیان کرد: کانون های مساجد فارس در خرید پمپ تخلیه آب همکاری کنند

حجت الاسلام امیدی گفت: با توجه به آب گرفتگی برخی از مناطق سیل زده و نیاز به پمپ لجن کش از کانون های مساجد درخواست همکاری در خرید آن را داریم.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد قارس ، «حجت اسلام حسین امیدی» با اشاره به درگیر سیلاب شدن برخی از مناطق شهر شیراز مانند محله سعدی، به خبرنگار خبرگزاری شبستان در شیراز، گفت: در حال حاضر باران قطع شده و باید در تخلیه آب منازل در اولویت قرارکیرد.

 مسئول دبیرخانه کانون های مساجد فارس افزود: برای تخلیه آب نیاز به پمپ لجن کش است که از کانون های مساجد درخواست همکاری در خرید آن داریم.

 وی بیان کرد: مدیران کانون های می توانند کمک های خود را به شماره کارت  5859831134870970 واریز کنند.