1397/10/29
10:49


تسلیت به همکار

همکار محترم سرکار خانم اکبری
اندوه ما در غم از دست دادن پدر عزیزتان در واژه ها نمی گنجد،تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم طلب کنیم. از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفور، رحمت و غفر ان الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم ، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمائیم. امیدوارم وسعت صبرتان به اندازه دریای غمتان باشد. روحش شاد و یادش گرامی/ روابط عمومی دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس