1397/09/24
8:02


دبیر ستاد عالی کانون های مساجد بیان کرد: کانون «جواد الائمه (ع)» در ۲ بخش مالی و ارتباطی حمایت می شود

حجت الاسلام دکتر ارزانی پس از بازدید از کانون فرهنگی «جواد الائمه (ع)» گفت: چنین مجموعه ارزشمندی باید حمایت و تقویت شود که با توجه به ظرفیت ۳۰ درصدی برنامه ریزی کانون ها در ۲ بخش مالی و ارتباطی مورد حمایت قرار می گیرد.

«حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی» امشب (پنجشنبه 22 آذر) پس از بازدید از کانون فرهنگی جواد الائمه با بیان اینکه این فعالیت از کانون آغاز شده و بعد گسترده شده، در حوزه‌های مختلفی ورود کرده و تبدیل به یک سرمایه قوی در حوزه‌های مختلف شده است، به خبرنگارخبرگزاری شبستان در شیراز گفت: وظایف کانون مساجد بر اساس افق 1414 تعریف شده و کارکرد کانون ها در حوزه های مختلف مشخص شده است.

 دبیر ستاد عالی کانون های مساجد با بیان اینکه نمی توان تمام نیروها و فعالیت ها را به سمت چنین برنامه هایی گسیل داد، تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی استراتژیک مدیریتی کانون ها به صورت 70 به 30 که نشان از برنامه ریزی 70 درصدی برنامه در جهت رسیدن به قله هدف کلان دارد، می توان مابقی برنامه ریزی ها را در حمایت و تقویب چنین برنامه هایی انجام داد.

 وی افزود: نباید با این دیدگاه که چنین برنامه هایی در راستایی اهداف کانون نیست از حمایت آنها دریغ کرد، بلکه اصل این حرکت ارزشمند بوده و باید از آن ظرفیت 30 درصدی برای حمایت و تقویت چنین مجموعه هایی بهره گرفت.

 حجت الاسلام دکتر ارزانی با بیان اینکه حمایت از چنین مجموعه ای می تواند در چند قالب انجام شود، متذکر شد: بخشی از این کمک ها به صورت کمک های مادی است که طبیعتا در حد توان کمک خواهیم کرد و بخش دیگر آن کمک های ارتباطی است که مهمتر از بخش های دیگر است.

 دبیر ستاد عالی کانون های مساجد کشور خاطرنشان کرد: چنین مجموعه ای ظرفیت ویژه ای است که در قالب کنونی مخاطبین اندکی را جذب کرده است بنابراین می توان با ارتباط با موزه ها و کتابخانه و اسناد ملی منافع هر ۲ سمت حفظ شود، یعنی هم منافع شخصی صاحب مجموعه و هم افزایش تعداد بازدیدکنندگان در این ارتباط تامین شود، اگر چه این کار دشواری است اما غیرممکن نیست.