دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
1396/07/20
10:26


ساختار بیانی حافظ با ساختار بیانی قرآن هماهنگ است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ویژگی دیگر او دین داری و فهم دینی است و جامعه دینی ایران با وجه دینی او پیمانی عمیق دارد، انس او با قرآن و ساختار بیانی حافظ با ساختار بیانی قرآن هماهنگ است.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس به نقل از  خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امشب (19مهر) بزرگداشت حافظ با نام «شاهد قدسی» با اشاره به تاریخ زبان فارسی در جهان، گفت: حافظ نماد و طلایه دار این نماد و فرهنگ است و با اشعار او قومیت ها با اشعار او بهره بردند.

 وی افزود: سال نو و شب تیره یلدا با اشعار حافظ سپری شده و دلیل این محبوبیت حافظ این است که شاعران با قدرت اسطوره‌سازی ماندگار می‌شوند، مانند فردوسی که با پهلوان ‌سازی به ماندگاری رسید و حافظ با می، رندی، مسجد و نمادها و اسطوره‌ها به این درجه رسیده است.

 صالحی با بیان اینکه حافظ گرچه به دانش‌های مختلف مسلط است، اظهار داشت: حافظ فرای دانش به شعر و معرفت وجودی خود به جان می زند و ادبیات را پیش قراول هستی می داند، او با جان سروکار دارد و چون بر جان می رود برجا می ماند.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه حافظ معلم زندگی است یادآور شد: او در زندگی ما جا دارد، او زیست انسانی را به ما یاد داد با ویژگی های خواست خود و با زیست وارستگی و رندانه و بی قیدی برای ما معلم زندگی و ماندگار شد.

 وی تاکید کرد: حافظ متقد اجتماعی بود و یک روشن فکر در زمانه خود بود و در حقیقت او روشن فکر زمان های پوسته است که با پلشتی های تاریخ درگیر است و ناقد اجتماعی او را برای تمام اعصار جذاب کرده است.

 صالحی با اشاره به اینکه حافظ سخن ور بی بدیلی است، بیان کرد: او شعری به دور از تصنع و هر غزلش با مضمونی تازه و بدون تقلید استو هر بیتش با یک غزل برابری کرده و از شعر به موسیقی می‌رسد.

 وزیر فرهنگ و ارشاد ویژگی ششم را عمق اندیشگی اشعار او است عنوان کرد: انس او با کلام وحی توانی را در جافظ ایجاد کرده که این ریشه در اعماق معنا را بتواند با کلام بیان کند و معنا و کلام جانفزا و با مخاطب عمومی باشد.

 وی افزود: ویژگی دیگر او دین داری و فهم دینی است و جامعه دینی ایران با وجه دینی او پیمانی عمیق دارد، انس او با قرآن و ساختار بیانی حافظ با ساختار بیانی قرآن هماهنگ است. در محتوا نیز از قرآن در قالب‌های مختلف توانمندترین مفسر قرآن محسوب می شود.