1396/07/01
12:24


تعامل کانون فرهنگی و پایگاه بسیج موجب پیشبرد فعالیت های مساجد می شود

سرپرست دبیرخانه كانون های مساجد فارس گفت: تعامل کانون فرهنگی و هنری و پایگاه مقاومت بسیج موجب پیشبرد فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد می شود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس ،حجت الاسلام حسین امیدی، سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس امروز (1مهر) در حاشیه بازدید از کانون فرهنگی، هنری مسجد امام محمد تقی (علیه السلام) داریون به خبرنگار خبرگزاری شبستان در شیراز گفت: در این کانون فعالیت های خوبی در حال اجراست و با استفاده از ابزار های جذب به خصوص در رشته ورزشی تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان جذب شده اند.

 وی با اشاره به نقش تربیتی کانون های مساجد، تاکید کرد: باید برای نوجوانان و جوانانی که در مساجد حضور پیدا می کنند برنامه داشت و از این طریق بتوان با جذابیت بخشی این نیرو ها را نگهداشت.

 امیدی، همچنین با اشاره به تشكیل جلسه با یوسف بذرافکن مدیر کانون و عبدالرضا شکری فرمانده پایگاه مسجد گفت: تعامل کانون فرهنگی و هنری و پایگاه مقاومت بسیج موجب پیشبرد فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد می شود.

 خاطرنشان می شود؛ سرپرست دبیر خانه کانون های فارس از مجموعه فعالیت های کانون فرهنگی و هنری مسجد امام محمدتقی (علیه السلام) داریون شامل نمایشگاه عکس و کتابخانه مسجد بازدید کرد.

 حجت الاسلام امیدی با نوجوانان و جوانان عضو کانون مسجد به گفتگو پرداخت و فعالیت های کانون مسجد داریون را خیلی خوب ارزیابی کرد.