1396/05/09
14:36


مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دبیرخانه کانون های مساجد فارس

مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دبیرخانه کانون های مساجد فارس امروز (۹مرداد) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس ،مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دبیرخانه کانون های مساجد فارس امروز (۹مرداد) برگزار شد.