1395/07/18
11:27


منابع آزمون رشته های مفاهیم قرآن، نهج البلاغه و تفسیر یازدهمین جشنواره قرآنی مدها متان

قابل توجه شرکت کنندگان محترم رشته های مفاهیم قرآن، نهج البلاغه و تفسیر یازدهمین جشنواره قرآنی مدها متان: برای دریافت منابع آزمون کلیک فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


به نام خدا

با سلام و احترام

شرکت کنندگان محترم رشته های مفاهیم قرآن، نهج البلاغه و تفسیر یازدهمین جشنواره قرآنی مدها متان: برای دریافت منابع آزمون کلیک فرمائید.

 

دریافت منبع آزمون کتبی مفاهیم

 

 

دریافت منبع آزمون قاموس

 

 

دریافت منبع آزمون تفسیر