1394/08/19
14:47


ضوابط و دستور العمل اجرای طرح حمایت از فعالیت های مراکز خانه نور

 

 

ضوابط و دستور العمل اجرای طرح حمایت از فعالیت های مراکز خانه نور

            

 

                      بخش اول کلیات:

 

الف) اهداف کلی :

 

احیاء کارکرد واقعی مساجد در حوزه قرآن

حمایت از محوریت ، رشد و توسعه فعالیت های قرآنی مراکز خانه نور

ایجاد فضای عمومی آموزش قرآن کریم

تجمیع فعالیت های قرآنی مساجد

 

ب) اهداف جزئی:

احیاء جلسات سنتی آموزش قرآن کریم در مساجد

اجرای برنامه های منسجم قرآنی

برگزاری و ارتقاء سطح جلسات قرآنی مساجد

 

خلاصه طرح:

 

در این طرح فعالیت ها و طرح های قرآنی مراکز خانه نور موجود مورد حمایت قرار می گیرد .خانه  های نور، برنامه های قرآنی مورد نیاز منطقه و کانون خود را پیشنهاد می دهند ودر صورت تایید مورد حمایت قرار خواهند گرفت

 

وضایف مدیر خانه نور:

مدیر خانه نور می بایست برنامه و طرح مورد نظر را در قالب فرم شماره 1 به دبیر خانه استان ارسال نماید

بودجه حمایتی در نظر گرفته شده برای هر خانه نور 2000000ریال می باشد

امکان حمایت از طرح هایی وجود دارد که در سال جاری قابلیت اجرایی شدن دارند در صورت تایید هر طرح 50000000ریال میباشد.

یک خانه نور میتواند چند طرح با مشخص کردن اولویت( 1  تا5   )  ارائه نماید . در صورتی که هزینه اجرایی طرح ها بیش از اعتبار در نظر گرفته شده باشد ، طرح های اولویت بالا ، قابل اجرا خواهند بود

در صورت تایید طرح از طرف دبیرخانه کانون های مساجد فارس مبلغ اعتبار به حساب خانه نور واریز میگردد

در صورت تایید طرح گزارش تصویری نیز ضروری می باشد.

 

 محور های ارائه طرح

 

طرح های پیشنهادی

فرم شماره 1

فرم شماره 3

 

 

 

        حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محمدپور مسئول خانه های نور             

            شماره تماس : 07137250963