1398/10/13
11:36


مقام معظم رهبری:قاسم سلیمانی؛نمونه‌ برجسته‌ای ازتربیت‌شدگان اسلام ومکتب امام خمینی(ره)بود.

 

 

 

مقام معظم رهبری:قاسم سلیمانی؛نمونه‌ برجسته‌ای ازتربیت‌شدگان اسلام ومکتب امام خمینی(ره)بود.

"شهادت سردار پرافتخاراسلام حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد"

روابط عمومی ستادهماهنگی کانونهای فرهنگی وهنری مساجدفارس