1398/02/09
8:44


دیدار رئیس ستاد کانون های مساجد استان با استاندار فارس

جمعی از مدیران کانون های مساجد، به همراه رئیس و پرسنل ستاد کانون های مساجد فارس با استاندار، دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس به نقل از خبرنگار شبستان شیراز ،

جمعی از مدیران کانون های مساجد، به همراه رئیس و پرسنل ستاد کانون های مساجد فارس با استاندار، دیدار کردند.