: 892
1397.07.28 @ 9:03


مسابقه پایانی جام فوتبال «ولایت» کانون های مساجد شیراز

مسابقه پایانی جام فوتبال «ولایت» کانون های مساجد شیراز برگزار شد و تیم «خاتم الانبیا (ص)» به مقام برتر این مسابقات دست یافت.


 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس به نقل از خبرگزاری شبستان ،مسابقه پایانی جام فوتبال «ولایت» کانون های مساجد شیراز برگزار شد و تیم «خاتم الانبیا (ص)» به مقام برتر این مسابقات دست یافت.