: 389
1394.08.19 @ 14:56


فرم شناسنامه مراکز و مساجد مجری طرح تلاوت نور

در صورت اجرای طرح تلاوت نور در مسجد، جهت تکمیل فرم حداکثر تا 25 آبان ماه اقدام فرمائید.


 

بسمه تعالی

 

در صورت اجرای طرح تلاوت نور در مسجد، با توجه به اجرای طرح سطح بندی کانون های مساجد و برخورداری از امتیاز ویژه در پرداخت سرانه جهت تکمیل فرم حداکثر تا 25 آبان ماه اقدام فرمائید.

ومن الله توفیق

 

برای ثبت نام اینجا کلیک فرمائید