مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دبیرخانه کانون های مساجد فارس
مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دبیرخانه کانون های مساجد فارس

مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دبیرخانه کانون های مساجد فارس امروز (۹مرداد) برگزار شد.صفحه :